Steun aan het Knapenkoor

Sinds juni laatsleden is het “Belgium Boys Choir” herkend door de Koning Boudewijnstichting.
Dit wil zeggen dat u voor elke gift aan het koor recht heeft op een belastingaftrek.
De gift moet minimum 40€ bedragen en wel gestort worden op de rekening van de Bouwdewijnstichting op nummer:
BE10 0000 0000 0404
Met de melding  *** 017/0920/00083***

Wordt Lid van het Knapenkoor

Door een jaarlijkse bijdrage kunt u ons helpen ons doel te bereiken:

Storting op bankrekening van het Knapenkoor  BE77 2700 2500 5542

Erelid                              50,00€

Sympathiserend lid         25,00€

Lid                                  10,00€ 

Wij hopen langs deze weg te mogen rekenen op uw steun en verder zo een hulp te kunnen bieden  aan onze kinderen via cultuur en zang.


Plus...